Trụ đèn nghiêng - Ảnh 1.

Trụ đèn nghiêng

Đề nghị cơ quan chức năng sớm dựng lại trụ đèn, gắn bóng mới để bảo đảm ánh sáng cho đoạn đường và an toàn cho người dân.

Tin-ảnh: H.T.Hùng