Ngày 12-10, tôi lại ra UBND phường xin nhận bản chính giấy khai tử của mẹ tôi, phường lại hẹn ngày 19-10. Ngày 14-10, tôi ra Công an quận 3 xin xóa chết. Công an quận nhận hồ sơ và hẹn tôi nhận lại hộ khẩu ngày 26-10.

Ngày 19-10, như đã hẹn, tôi ra UBND phường nhận bản chính khai tử. Tôi đến lúc 8 giờ, một cô trong văn phòng yêu cầu tôi phải có CMND. Tôi về lấy CMND và 15 phút sau trở lại phường nhưng lúc này, cô phụ trách hộ tịch lại yêu cầu phải có hộ khẩu. Tôi nói hộ khẩu đã lên quận xin xóa chết nhưng cô nhất quyết yêu cầu phải có hộ khẩu mới có bản chính khai tử.

Hộ khẩu chỉ có tên 2 mẹ con tôi. Sau khi xóa chết mẹ tôi, tôi đứng tên một mình trên sổ hộ khẩu. Hiện nay, giấy tờ nhà... tất cả đều đứng tên tôi, giấy khai tử không cần thiết trong hoạt động của tôi sau này. Có cần phải khiến tôi lui tới nhiều lần UBND phường chỉ vì bản chính khai tử?

Bao giờ tôi nhận được bản chính giấy khai tử?

Nguyễn Thị Ngọc Hà