Thực tế, việc nghiêm cấm CB, CC, VC trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp hay người lao động (NLĐ) ở các đơn vị, doanh nghiệp lạm dụng rượu, bia, uống rượu bia vào giờ làm việc hoặc nghỉ giữa giờ cũng đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật, văn bản hành chính, chỉ thị của người có thẩm quyền hoặc người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thế nhưng, lâu nay vẫn có việc CB, CC, VC, NLĐ sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa ca. Một khi CB, CC, VC, NLĐ uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa ca, thì hiệu quả cũng như năng suất lao động, chất lượng công việc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, không như mong muốn.

Dường như những quy định nghiêm cấm cũng như chế tài xử lý chỉ mang tính chiếu lệ. Chưa có con số thống kê cụ thể nhưng phải nói là hiếm có ai bị xử lý kỷ luật vì hành vi này, cùng lắm chỉ là nhắc nhở, phê bình, sau đó tiếp tục vi phạm.

Không khó để xử lý các hành vi sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc hoặc giờ nghỉ giữa ca nếu mỗi lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, ban - ngành gương mẫu và kiên quyết xử lý đối với các biểu hiện vi phạm bằng các hình thức kỷ luật nặng, chế tài nghiêm khắc. Chỉ có như thế thì Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia mới đi vào cuộc sống và mỗi cơ quan, ban - ngành sẽ nề nếp và làm việc hiệu quả hơn, qua đó cũng giảm được những tai nạn, tác hại từ việc lạm dụng rượu, bia.

Nguyễn Đước