Đến dự kỳ họp thứ nhất, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 24-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có phát biểu chỉ đạo.

Đầu tiên, Bí thư Thành ủy TP HCM đã chúc mừng 30 vị đại biểu Quốc hội, 94 đại biểu HĐND TP HCM, 209 đại biểu HĐND các huyện và TP Thủ Đức và 1.822 đại biểu HĐND các xã, thị trấn trúng cử nhiệm kỳ này. Ông hy vọng các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ làm đúng, làm tốt trách nhiệm cũng như thực hiện đúng lời hứa trước cử tri khi ứng cử.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc HĐND TP HCM bài học đắt giá ở Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng với tầm nhìn, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, sứ mệnh của HĐND TP nhiệm kỳ khóa X thực sự rất lớn. HĐND phải cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2026; xây dựng TP thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và cuộc sống của người dân có chất lượng tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để thực hiện trọng trách đó, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị HĐND TP nghiên cứu, rà soát, xây dựng, đề xuất bổ sung chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những chủ trương, chính sách quan trọng khác của Trung ương.

"Việc cụ thể hóa quy định pháp luật và các cơ chế chính sách của Trung ương, cũng như ban hành các cơ chế chính sách của TP có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của TP"- ông Nguyễn Văn Nên nêu.

Đồng thời tập trung đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND TP theo hướng phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại. Trước hết là cụ thể hóa Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM, xây dựng mô hình hoạt động của HĐND TP phù hợp với quy mô, đặc điểm của đô thị loại đặc biệt; bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện chính sách trong phạm vi quyền hạn được giao.

Đặc biệt nghiên cứu và thúc đẩy mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền giữa TP HCM với các quận, huyện và TP Thủ Đức, tạo ra cơ chế để các địa phương tự chủ hơn trong huy động nguồn lực, đầu tư phát triển và quản trị công.

Đồng thời không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND với nhận thức kỳ họp là hoạt động quan trọng nhất của HĐND. Nội dung các kỳ họp phải được lựa chọn kỹ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của TP, ưu tiên những vấn đề được đồng bào, cử tri quan tâm để từng nghị quyết của HĐND TP đều thiết thực và phát huy hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đặc biết nhấn mạnh vai trò giám sát của HĐND TP. Ông đề nghị HĐND TP cần tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trong điều kiện không có HĐND cấp quận và cấp phường.

Nhất là giám sát xây dựng thể chế trong xây dựng chính quyền đô thị và giám sát việc thi hành pháp luật, thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; thông qua công tác giám sát, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đề nghị HĐND tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách và những vấn đề người dân quan tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa giám sát của HĐND với kiểm tra giám sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

"Bài học đắt giá từ lịch sử để lại còn nóng hổi trong công tác giám sát của HĐND TP đối với việc triển khai tổ chức thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm là một minh chứng về sự hạn chế, chưa tròn trách nhiệm trước cử tri, người dân TP"- Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhắn gửi đối với đại biểu HĐND TP, điều giản dị nhưng quan trọng nhất là làm đúng và làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm dân cử, là thực hiện đúng lời hứa với cử tri. 

Xử lý rốt ráo những vấn đề, tồn tại ở Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết chủ đề năm 2021: "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Do đó, ông đề nghị HĐND TP HCM kiểm tra và khuyến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện việc này.

HĐND TP HCM cũng sẽ thông qua Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Thông qua Nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi nợ, hoàn trả tạm ứng, thanh quyết toán các dự án ở Thủ Thiêm làm cơ sở xử lý rốt ráo những vấn đề, tồn đọng theo chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để sớm ổn định tình hình, thúc đẩy xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng lộ trình.

Bài: Phan Anh; ảnh: Long Hồ