Sáng 27-9,làm việc với UBND TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân nói việc cơ quan công quyền quan tâm đến sự hài lòng của người dân là mới nhưng thật ra là cũ. Mới là thành phố có chương trình cải cách hành chính, trong đó yêu cầu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Cũ vì từ hàng trăm năm trước trong chế độ phong kiến Việt Nam người dân hài lòng với triều đình thì đất nước phát triển, khi người dân không hài lòng thì nông dân khởi nghĩa. Vì vậy cần biết sự hài lòng của người dân để điều chỉnh.


Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP HCM. Ảnh Bảo Nghi

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP HCM. Ảnh Bảo Nghi

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, UBND TP đã triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân tại 24 quận huyện và 5 sở ngành. Từ tháng 4 đến tháng 9 có hơn 2.700 người đánh giá trên hệ thống và có hơn 30.000 lượt người khảo sát, tỉ lệ hài lòng đạt khoảng 94 %.

Về kết quả chỉ số SIPAS là kết quả đánh giá chính thức về mặt nhà nước do Bộ Nội vụ công bố về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, UBND TP là 1 trong 10 tỉnh, thành chọn thí điểm điều tra xã hội học về chỉ số hài lòng của người dân về toàn bộ thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng hơn 80%.

Tại buổi làm việc, UBND TP đã đề xuất công nhận chỉ số SIPAS hằng năm là thước đo đối với sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính thức của nhà nước để làm cơ sở cho tỉnh, thành phố cải thiện hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trường Hoàng