Sáng 29-4, UBND TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí. Đây là 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP HCM đến năm 2025.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương đã công bố 5 quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP. Đó là thành lập Báo Pháp luật TP, Tạp chí Du lịch TP, Tạp chí Giáo dục TP, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP trên cơ sở tổ chức lại Báo Pháp luật TP thuộc Sở Tư pháp TP, Tạp chí Du lịch TP thuộc Sở Du lịch TP, Báo Giáo dục TP thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP, Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nhân TP và Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP.

Sau phần công bố quyết định, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập cho đại diện 5 cơ quan báo chí. Chủ tịch UBND TP cũng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP, gồm 5 Tổng Biên tập và 4 Phó Tổng Biên tập.

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chúc mừng Ban Biên tập Báo Pháp luật TP

Theo đó, ông Mai Ngọc Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc Sở Tư pháp TP, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc UBND TP. Hai ông Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc Sở Tư pháp TP được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc UBND TP.

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP

Bà Lương Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Khám phá thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP thuộc UBND TP.

Ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP thuộc UBND TP.

Ông Trần Hoàng, nguyên Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.

Hai ông Phạm Hữu Chương và Phan Chiến Thắng, nguyên Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức trao quyết định cho các cơ quan báo chí

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua báo chí luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng. Lực lượng báo chí TP đã không ngừng lớn mạnh về dung lượng và chất lượng, trở thành kênh thông tin quan trọng của đất nước và TP HCM.

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP HCM - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá các cơ quan báo chí ở TP HCM không ngừng lớn mạnh

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi các cơ quan báo chí và nhà báo phải đổi mới, sáng tạo và thể hiện được vai trò của mình trong việc đưa tin, định hướng dư luận. Do vậy, ông đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát tôn chỉ mục đích, chủ động đổi mới và ngày càng chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Cùng đó, cần thông tin kịp thời, trung thực và toàn diện về đời sống chính trị trong nước và quốc tế và là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Phải nỗ lực chuyển đổi số để tờ báo đứng vững hơn nữa.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp tục chuyển đổi số và tạo điều kiện để các nhà báo thực hiện tốt chức năng của mình.

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP HCM - Ảnh 5.

Tổng Biên táp Báo Pháp luật TP Mai Ngọc Phước gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chủ quản cũ

Thay mặt 5 cơ quan báo chí, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP Mai Ngọc Phước đã gửi lời cảm ơn các cơ quan chủ quản cũ và các sở ngành thời gian qua đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho 5 tờ báo phát triển, trong đó có Sở Tư pháp TP. Trong thời gian tới, ông Mai Ngọc Phước hứa sẽ cố gắng đoàn kết, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm của các cơ quan báo chí.

Bài: Phan Anh; ảnh: Nguyễn Phan