Ngày 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước và 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương giai đoạn 2016-2021.

Tại điểm cầu TP HCM, dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; lãnh đạo TP…

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập Bác Hồ - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nam Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong 5 năm qua, Chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, Đảng viên và nhân dân; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 đó là "Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sâu rộng. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu…

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh nhiều hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của tự diễn biến tự chuyển hóa từ trong nội bộ.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập Bác Hồ - Ảnh 2.

Tại điểm cầu TP HCM. Ảnh: Trường Hoàng

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được trong những năm qua. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Chú trọng quán triệt tập trung làm tốt ba vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ Đảng viên. "Học tập Bác là học tập tư tưởng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và cốt cách của người chiến sĩ cách mạng chân chính" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng để việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ Đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự gắn sâu với đời sống xã hội; thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cuội nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; làm cho những cán bộ Đảng viên thật sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất được tư tưởng và hành động giữa lời nói và việc làm ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng rèn luyện trở thành nhu cầu lẽ sống tự nhiên mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân, bản lĩnh kiên định tuyệt đối trung thành với chủ trương lý tưởng cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư gần dân, tin dân, yêu dân, gắn bó máu thịt với nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường dân tộc, khác vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc làm cho đất nước ta ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng phồn thịnh trường tồn.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với đội ngũ cán bộ Đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta ngày càng tăng cường về sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Trường Hoàng