UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh từ 7 giờ 30 hôm nay (8-6),

Đến lượt Bà Rịa - Vũng Tàu dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công - Ảnh 1.

Người dân làm CCCD tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc làm này là để tránh tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Đối với các thủ tục hành chính chưa được cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4, tổ chức, cá nhân cần đăng ký trước qua số điện thoại 02543.515.555 với Trung tâm phục vụ hành chính công để bố trí nhân lực, thời gian hợp lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, tránh tập trung đông người cùng thời điểm.

Tổ chức, công dân cũng có thể đăng ký trực tuyến hoặc thông qua các điểm bưu điện để nộp hồ sơ, nhận kết quả đối với các thủ tục đã được quy định.

Trung tâm sẽ bố trí công chức làm việc tại nhà để hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Các sở, ngành sẽ chuyển kết quả giải quyết đến nhà cho người dân khi có nhu cầu, riêng kết quả căn cước công dân sẽ được công an chuyển đến nhà thông qua hệ thống công an phường, xã, thị trấn.

Tin, ảnh: Ngọc Giang