Ngày 29-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức bầu, kiện toàn các chức danh.

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, cùng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Lưu Văn Bản, Nguyễn Minh Hùng và Trần Văn Quân cùng tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Hải Dương cũng bầu 19 thủ trưởng, giám đốc, phó giám đốc các sở ngành trực thuộc giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tr.Đức