Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết ngày 3-9, Bộ Chính trị đã nghe TP HCM báo cáo về quá trình chuẩn bị đại hội, văn kiện, nhân sự, kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Về cơ bản Bộ Chính trị đã đồng tình và đánh giá cao quá trình chuẩn bị đại hội, văn kiện chu đáo có tính khoa học. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã góp ý nhiều nội dung. Cụ thể, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn TP quán triệt một lần nữa vị trí, trách nhiệm, đặc thù của TP HCM với cả nước. Trong 63 tỉnh, thành phố, chỉ một thành phố mang tên Bác, điều đó khẳng định niềm tin, gửi gắm của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước với TP HCM.

Cả nước thường xuyên tổ chức học tập theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đối với mỗi đảng viên, cán bộ, nhân dân TP phải thấm sâu tư tưởng này hơn nữa. Coi văn hóa, đạo đức Bác Hồ là hành trang về tinh thần, chính trị của người dân TP. 

Khai mạc Hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh đó, vấn đề kinh tế - văn hóa - quốc phòng - an ninh - ngoại giao và công tác xây dựng Đảng, TP đã phản ánh hài hòa và Bộ Chính trị đã góp ý thêm về công tác xây dựng Đảng phải sâu sắc hơn nữa.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Bộ Chính trị yêu cầu Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội gương mẫu, mẫu mực. Giải thích thêm về nội dung này, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết gương mẫu, mẫu mực là về tổ chức, chất lượng và kết quả.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu TP HCM làm rõ mục tiêu phát triển của các giai đoạn 2025 -  2030 và 2045. Theo đó TP sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam và cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 TP HCM sẽ là TP văn hóa, trung tâm về kinh tế, tài chính khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045 TP là trung tâm kinh tế tài chính của Châu Á.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Trong ngày hôm nay, Hội nghị cũng sẽ nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy thông qua văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tờ tình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm có chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Bài và ảnh: Trường Hoàng