Ngày 11-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Không có giám sát của nhân dân, không thể chống tham nhũng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhìn nhận hoạt động tuyên giáo trong năm 2017 đạt được rất nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức; công tác nắm bắt dư luận xã hội chưa được xem trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số đơn vị còn triển khai chưa sâu sắc, triển khai chậm, tổ chức học tập mang tính hình thức. 

Đội ngũ báo cáo viên tuy đông nhưng trong từng thời điểm, từng chuyên đề còn yếu. Một số báo cáo viên chưa nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn. Vai trò của công tác tuyên giáo đối với việc xây dựng đời sống văn hóa tại TP vẫn còn chưa tốt. Việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa hiệu quả chưa cao…

Không có giám sát của nhân dân, không thể chống tham nhũng - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị

Theo bà Thân Thị Thư, trong năm 2018, ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung tuyên truyền Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chí trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, các nghị quyết của Thành ủy trong năm 2018...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngành tuyên giáo TP quan tâm đến các vấn đề sau: Đột phá về thể chế để phát triển TP vì cả nước, cơ sở là Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 6 liên quan đến sắp xếp bộ máy của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội, không nói là cách làm như thế nào, phát triển kiểu gì. Ví dụ: Nghị quyết cho TP quyền quyết định sử dụng ngân sách, chứ không nói ngân sách bao nhiêu hoặc cho phân cấp ủy quyền nhưng làm sao cho hiệu quả hơn…

Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, vấn đề tổ chức cán bộ, gắn với nghị quyết này là vai trò của người đứng đầu càng phải được nhấn mạnh, mỗi năm người đứng đầu chọn một số việc để hoàn thành trong năm…

Vấn đề nữa là phát huy sáng tạo của nhân dân, đi lên bằng sáng tạo của người dân, khơi dậy sáng tạo là biện pháp trực tiếp và lâu dài. TP cần tổ chức tuyên dương công dân sáng tạo TP HCM, hình thành khu đô thị sáng tạo.

Vấn đề cuối cùng là việc giám sát của nhân dân, doanh nghiệp, vì một hệ thống chính quyền không thể nào tự giám sát mình được… "Không giám sát thì không thể nào chống tham nhũng được. Không giám sát thì không thể nào cải cách hành chính được" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trường Hoàng