Đây là hoạt động khởi động cho Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới năm 2016 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12-11 tại Hội trường TP (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3)

Buổi tham quan chia làm 4 chủ đề.

Chủ đề 1: “Kiều bào với các vấn đề phát triển chung của TP HCM” với chủ đề này kiều bào sẽ tham quan thực tế ở huyện Cần Giờ, căn cứ cách mạng Rừng Sác.

Chủ đề 2: “Kiều bào với phát triển nguồn nhân lực, ngành công nghiệp giáo dục của TP HCM ”, với chủ đề này, kiều bào tham quan Đại học Quốc gia TP HCM, Khu Công nghệ cao TP HCM;


Kiều bào chụp hình lưu niệm tại nhà truyền thống đại học quốc gia TP HCM

Kiều bào chụp hình lưu niệm tại nhà truyền thống đại học quốc gia TP HCM


Kiều bào tham quan phòng thí nghiệm của Trường Đại học Quốc tế, (Đại học Quốc gia TP HCM)

Kiều bào tham quan phòng thí nghiệm của Trường Đại học Quốc tế, (Đại học Quốc gia TP HCM)

Chủ đề 3: “Kiều bào với phát triển khoa học công nghệ, kinh tế trí thức của TP HCM”, kiều bào tham quan Công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM;


Kiều bào tham quan Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Kiều bào tham quan Khu Công viên phần mềm Quang Trung


Kiều bào tham quan Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM

Kiều bào tham quan Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM

Chủ đề 4: “Kiều bào với phát triển đầu tư, thương mại, thị trường của TP HCM”. Ở chủ đề này, kiều bào tham quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Hầm vượt sông Sài Gòn.

Trường Hoàng - Hoàng Triều