Ngày 17-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long an xác nhận đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước. 

Đồng thời, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước.

Tương tự, ông Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế - Tổng hợp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và ông Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cần Đước, cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó, UBKT tỉnh Long An vào cuộc xác minh cho thấy Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước đã chỉ đạo và cho chủ trương hình thành các khu dân cư (trong đó có 52.570 m2) không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất. Có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) với tổng mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng nhưng không chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn xin chủ trương đánh giá tác động môi trường. Việc đầu tư hạ tầng các khu dân cư chưa bảo đảm. Thực hiện việc cho chủ trương theo ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhưng không báo cáo lại kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy là thực hiện không đúng quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Đước.

M. Sơn