Chiều 15-12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, ông Lê Thanh Nghiêm, cho biết Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã nhận quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Quyết định kỷ luật do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An ban hành.


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Theo nội dung, với trách nhiệm là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhưng ông Nguyễn Văn Gấu không kịp thời triển khai, đôn đốc, chỉ đạo thành viên Cục Thi hành án quyết toán các khoản tạm ứng để thi hành án.

Với vai trò người đứng đầu cơ quan, ông Gấu thiếu kiểm tra hồ sơ kỷ luật cán bộ do phó cục trưởng thi hành án dân sự chủ trì họp xét nhưng lại không có chữ ký trong biên bản.

Thời điểm tháng 9-2016, nhân viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã làm đơn gởi đến nhiều cơ quan trung ương và tỉnh tố cáo ông Gấu có nhiều sai phạm trong thi hành bản án dân sự, khi nhận tiền thi hành án dân sự đem gởi ngân hàng để lấy lãi chi tiêu không rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Nghiêm cũng cho biết đoàn kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành làm rõ từng nội dung tố cáo. Theo đó, xác định tiền lãi thi hành án sau khi gửi ngân hàng đều được chi trả cho đương sự.

Tin-ảnh: H.Minh