Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM vừa có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Đại học – Cao đẳng TP.

TP HCM: Kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP - Ảnh 1.
Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP 

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường; thực hiện quy chế dân chủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đảng TP chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo của Trường.

Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học- Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học- Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với đảng viên Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học-Cao đẳng TP, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học- Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với đảng viên Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường và đảng viên Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường. 

Phan Anh