Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình khóa XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Theo đó, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hoàng Hà tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Tân Bình - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tự cường, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập với phát triển văn hóa, công bằng xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, chủ động bảo vệ môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó là các chương trình, công trình trọng điểm phát triển quận như chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2025; chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (đoạn qua quận Tân Bình); hoàn thành công tác bôi thường, hỗ trợ và tái định cư, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Kênh A41; Kênh mương Nhật Bản…

Tin, ảnh: Bảo Nghi