Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Trương Văn Lắm vừa có tờ trình gửi UBND TP về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2018 của HĐND TP về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Trong tờ trình này, Sở Nội vụ TP đã bổ sung một số giải pháp mới trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để chi thu nhập tăng thêm trong thời gian tới đây.

Đó là đề xuất việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc thực tế theo phân công của cấp thẩm quyền để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Sở Nội vụ, việc nghiên cứu, thay đổi phương thức chi thu nhập tăng thêm này dựa trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ của công chức.

Sở Nội vụ TP HCM đề xuất phương án mới trong chi thu nhập tăng thêm - Ảnh 1.

Sở Nội vụ TP đề xuất phương án mới trong chi thu nhập tăng thêm

Điểm mới thứ hai là Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung giải pháp theo hướng phân cấp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý gắn với hệ thống tiêu chí cụ thể theo đặc thù của ngành, lĩnh vực.

TP chỉ hướng dẫn khung tiêu chí, mức điểm và phương thức đánh giá, phân loại chung, không tiếp tục duy trì thực hiện quy định chung thống nhất.

"Giải pháp này nhằm tăng cường tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được phân công" - Sở Nội vụ nêu rõ.

Sở Nội vụ TP cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập cho phù hợp. Việc này nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động an tâm công tác.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2018 của HĐND TP cho thấy việc đánh giá, phân loại hàng quý cơ bản được triển khai nghiêm túc, có chất lượng và công khai, minh bạch.

Tỷ lệ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hàng quý đạt 97,5% so với tổng số công chức. Trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 26,7%. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hàng quý chiếm 2,2%; số lượng không hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 0,34%.

Phan Anh; ảnh Nguyễn Phan