Ngày 8-7, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo kết luận của Thường trực UBND TP về điều chỉnh Quyết định 4631/2018 về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Đây là căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Theo đó, Thường trực UBND TP cơ bản thống nhất với Tờ trình của Sở Nội vụ về hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP theo Quyết định 4631.

Thời gian áp dụng từ quý III-2019, trình UBND TP trước ngày 10-7-2019.

Đối với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức quý II-2019, để chi trả thu nhập tăng thêm, các cơ quan, đơn vị vẫn tiến hành thực hiện theo Quyết định số 4631.

TP HCM chưa áp dụng quy định mới trong chi thu nhập tăng thêm quý II-2019 - Ảnh 1.

UBND TP HCM đưa ra tiêu chí mới để nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sao cho chặt chẽ hơn.

Trước đó, UBND TP có văn bản khẩn gửi sở ngành, quận, huyện và các cơ quan liên quan tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại quý 2-2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc đánh giá, phân loại sẽ được thực hiện sau khi UBND TP ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 4631 quy định, đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc được tăng tối đa 0,6 lần vào năm 2018, năm 2019 là 1,2 lần và năm 2020 là 1,8 lần. Từ năm 2018, TP đã bắt đầu tiến hành chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Năm 2019, TP dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này. Kinh phí này được lấy từ các nguồn như cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm, ngân sách cấp huyện, thành phố...

Phan Anh; Ảnh: TẤN THẠNH