Ngày 6-11, Sở Nội vụ TP HCM đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND TP HCM.

Tờ trình này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp ngày 5-11.

Về cách tính số ngày làm việc thực tế, tờ trình nêu nguyên tắc: số ngày được hưởng thu nhập tăng thêm là số ngày làm việc thực tế mà cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

Theo tờ trình, các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng.

Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục).

Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức.

Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

TP HCM: Nghỉ phép, ốm đau sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm - Ảnh 1.

Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế có đặc thù riêng, Sở Giáo dục và Đào tại, Sở Y tế chủ động nghiên cứu vào trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình UBND TP HCM có văn bản hướng dẫn. 

Với những cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ; chuyển sang cơ quan, đơn vị khác ngoài hệ thống chính trị thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chấm dứt công tác trong quyết định của cấp thẩm quyền.

Về phương pháp chấm điểm và phân loại đối với lãnh đạo, quản lý: tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo cơ quan, quản lý được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp trực thuộc UBND TP HCM trở xuống trong tất cả các ngành, lĩnh vực (không cộng dồn); kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 1 người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Đối với các bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau thì được tính để xét tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức danh, chức vụ chính đang giữ hoặc theo chức danh, chức vụ mà cá nhân được hưởng tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác trong quý, thực hiện đánh giá, phân loại tính theo số ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (tính riêng tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến).

Theo Sở Nội vụ, tờ trình này nếu được thông qua sẽ làm căn cứ để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ quý 3-2019 về sau.

Theo Nghị quyết 03, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại; năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020. Năm 2019, TP HCM dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này.

Kinh phí này được lấy từ các nguồn: cải cách tiền lương năm trước chuyển sang; cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm; ngân sách cấp huyện, TP...

Phan Anh