Hôm nay 5-10, Hội nghị Trung ương 6 khoá XII (Hội nghị) bước vào ngày làm việc thứ 2.

Thủ tướng điều hành ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh: Nhật Bắc

Phó Chánh Văn phòng Trung ương, ông Lê Quang Vĩnh cho biết trong phiên họp buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Thủ tướng điều hành ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trước đó, sáng 4-10, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 về nội dung tình hình KT-XH và tài chính - ngân sách năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện, những vấn đề nổi cộm mới phát sinh. Tổng Bí thư lưu ý cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016.

Trên cơ sở đó, đề ra các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững cả về KT-XH và môi trường.

Chiều ngày 5-10, trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Đề án về công tác dân số trong tình hình mới.

Cũng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị vào sáng 4-10, đối với công tác dân số, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, trong 25 năm qua, cả nước ta đã kiên trì, kiên quyết thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa VII. Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém, phát sinh những vấn đề mới cần kịp thời có định hướng xử lý. Tổng Bí thư bày tỏ lo ngại: "Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Nước ta đang bước vào thời kỳ "già hóa dân số", đứng trước nguy cơ "chưa giàu đã già", bỏ lỡ cơ hội của "thời kỳ dân số vàng". Quản lý dân số, quản lý di cư, nhất là di cư tự do, còn nhiều bất cập. Chất lượng dân số, nhất là chiều cao và thể lực, chậm được cải thiện. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn xảy ra ở một số vùng dân tộc ít người; tỉ lệ người bị khuyết tật trong dân số còn cao...".

Trên cơ sở thống nhất nhận định về tình hình, xu thế phát triển trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị trung ương đi sâu phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công của công tác dân số ở nước ta và tham khảo kinh nghiệm của thế giới. Từ đó, đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, làm tốt hơn nữa công tác dân số trong trong tình hình mới.

"Phải chăng, trong thời gian tới cần, chuyển trọng tâm từ chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển? Nội hàm cụ thể của các khái niệm đó là gì? Ý nghĩa thực tiễn của nó ra sao? Tập trung phân tích những căn cứ và sự cần thiết, đúng đắn của việc chuyển trọng tâm từ giảm tăng dân số thông qua việc thực hiện triệt để, đồng loạt chính sách mỗi cặp vợ chồng chỉ có hai con sang kiểm soát quy mô, nâng cao chất lượng dân số bằng chính sách duy trì mức sinh thay thế" - Tổng Bí thư đặt vấn đề.

B.Trân