UBND TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh TP đang quản lý, sử dụng 64 vị trí đất quốc phòng với tổng diện tích 3.146.026 m2

Các vị trí trên chủ yếu là đất trụ sở doanh trại, hệ thống công trình, thao trường huấn luyện tổng hợp và đất di tích lịch sử; không sử dụng vào mục đích kinh tế.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM đang quản lý, sử dụng 112.984,6 m2 đất vào mục đích quốc phòng, không sử dụng vào mục đích kinh tế.

TP HCM rà soát việc sử dụng đất quốc phòng - Ảnh 1.

Vừa qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải khảo sát trước khi ký kết biên bản tạm bàn giao 19,79 ha sân đỗ quân sự để triển khai xây dựng đường lăn, sân đỗ tàu bay cho sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. (Ảnh Gia Minh)

Đối với đơn vị quốc phòng khác (quân khu, quân binh chủng...), UBND TP HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, rà soát. Tuy nhiên, đến nay, TP chưa nhận được báo cáo. 

Ngoài ra, đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế từ trước đến nay do Bộ Quốc phòng quyết định theo thẩm quyền; đồng thời chưa có thông tư liên tịch giữa Bộ Quôc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ - ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc phối hợp kiểm tra, xử lý đối với loại đất này nên UBND TP cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện.

Do đó, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trên địa bàn TP theo thấm quyền quản lý, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có thông tin cho UBND TP để theo theo dõi, quản lý.

Phan Anh