Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP HCM có 16 thành viên, gồm: 1 chỉ huy trưởng, 1 phó chỉ huy trưởng thường trực, 7 phó chỉ huy trưởng và 7 thành viên.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Chỉ huy trưởng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi làm Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP HCM.

TP HCM lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP làm chỉ huy trưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid1-9

Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 có nhiệm vụ tham mưu quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó là dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch. Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật.

TP HCM lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP làm chỉ huy trưởng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi làm Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực

Hướng dẫn các quyết định về phương án phòng chống dịch Covid-19 ở các địa phương, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch trên cơ sở trách nhiệm và địa bàn được phân công.

Nghiên cứu, đề xuất về kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ khác. Chỉ đạo thực hiện công tác hợp tác quốc tế về phòng chống dịch. Chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định các báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, các biện pháp cần thiết trong tình huống dịch bệnh vượt quá khả năng TP HCM như: ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19, thực hiện lệnh giới nghiêm.

Trong tình huống khẩn cấp, báo cáo ngay cấp trên để điều động lực lượng, phương tiện, vật chất để hỗ trợ các lực lượng nhằm sớm ổn định tình hình.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bí thư Thành ủy TP HCM và Chủ tịch UBND TP giao.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng thành lập cơ quan thường trực Sở Chỉ huy gồm 6 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phụ trách chung. Cơ quan thường trực có trách nhiệm giúp Sở Chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ được quy định và các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.

Trước đó, ngày 8-7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký Công văn số 2279 về áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn TP HCM trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9-7.

TP HCM lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP làm chỉ huy trưởng - Ảnh 3.
Phan Anh