TP HCM: Tập trung sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính

Tin mới

04/07/2018 15:34

(NLĐO) - Giải pháp UBND TP HCM đưa ra để thực hiện chương trình cải cách hành chính thời gian tới là tập trung sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính gắn với tinh giảm biên chế

Về chương trình cải cách hành chính, báo cáo tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết gần 3 năm thực hiện về cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và thực tiễn quản lý của TP. 

Cụ thể, thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch công khai thông tin. 

Kế đến, đã rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí, tăng tỉ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Đặc biệt, thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn. Kết quả đã kéo giảm hồ sơ trễ hạn xuống còn dưới 2%...

TP HCM: Tập trung sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính - Ảnh 1.

Quận Bình Tân là một trong những đơn vị ở TP HCM thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Liêm cũng chỉ ra những hạn chế. Đó là công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của cấp trên đối với cấp dưới chưa thường xuyên.

Công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân chưa đạt kết quả như mong muốn, đặc biệt là lĩnh vực đô thị, giáo dục và y tế. 

Việc nhân rộng và áp dụng những mô hình, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả còn chậm. Tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực còn chậm có trường hợp chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và kỹ thuật xây dựng văn bản, chưa phù hợp về thẩm quyền và nội dung so với văn bản cấp trên. 

Tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn trên tổng số thủ tục hành chính có giảm nhưng trong một số lĩnh vực cụ thể như đất đai, xây dựng, quy hoạch còn tình trạng hồ sơ trễ hạn kéo dài, hồ sơ bổ sung nhiều lần. 

Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông điện tử còn ít. 

Đặc biệt, tiến độ thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế còn chậm, chưa đạt yêu cầu; một số chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo và chưa phù hợp thực tiễn...

Về giải pháp, theo ông Liêm, TP cần tập trung vào các mục tiêu minh bạch, công khai đầy đủ, chính xác các thông tin về thủ tục hành chính. Làm tốt công tác giải thích, hướng dẫn thủ tục cho cá nhân, tổ chức để hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả kết quả đúng hạn, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nhất là liên thông điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung phân cấp, ủy quyền cho sở - ngành, quận - huyện trong giải quyết thủ tục hành chính. Giải pháp đáng lưu ý, là tập trung thực hiện hiệu quả việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII gắn với tinh giảm biên chế.

Trường Hoàng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI