UBND TP HCM vừa có báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND TP nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đặc biệt quan tâm và luôn xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc.  

Theo UBND TP, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng ở TP HCM đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

Tuy nhiên, do TP HCM có quy mô dân số, kinh tế lớn nhất của cả nước nên nhu cầu về giao dịch hành chính, kinh tế, xã hội có khối lượng rất lớn. Bên cạnh đó, khối lượng tài sản, đất công giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý còn rất nhiều, do đó tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, "tham nhũng vặt" đã và đang được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song vẫn còn một số tồn tại, chưa có chuyến biến mạnh.

Trong một năm, TP HCM luân chuyển hơn 2.200 cán bộ, công chức để chống tham nhũng - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức TP HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Do đó, TP đã chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, vị trí công tác. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác, trong đó chú ý chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; có dư luận, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, để tồn đọng nhiều hồ sơ hành chính - tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức ngành kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng,  địa chính - nhà đất, thủ kho; cán bộ, công chức, viên chức phụ trách kế toán, tài chính tại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục...

Trong năm 2019, TP đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 2.209 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các chức danh tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất, y tế, thủ kho thuộc các ngành hải quan, thanh tra nhà nước, thanh tra xây dựng...

Trong quý I năm 2020, có 147 trường hợp của 5 đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức... đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. "Việc chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" – UBND TP nhấn mạnh.

Bên cạnh đó việc lập đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận phản ánh hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân cũng đạt kết quả nhất định. Cụ thể, đường dây nóng số 088.247.247 và hộp thư duongdaynong@tphcm.gov.vn đã tiếp nhận 6.787 thông tin cấp độ 2, đã nhận phản hồi kết quả giải quyết từ các cơ quan 5.382/6.787 thông tin trong năm 2019.

UBND TP cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị 10 và các văn bản có liên quan gắn với kế hoạch phòng chống tham nhũng của Thành ủy TP HCM. 

Phan Anh; Ảnh: Nguyễn Phan