Ngày 28-7, Đảng ủy Báo Người Lao Động tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay" cho toàn thể đảng viên, cán bộ, biên tập viên, phóng viên và công nhân viên của Báo Người Lao Động .

Trung tướng Phạm Văn Dỹ nói về tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay - Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7 trao đổi với cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động về biển đảo

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7, đã thông tin khái quát về tình hình các vùng biển, đảo Việt Nam hiện nay, đặc biệt là vấn đề biển Đông.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ hệ thống những thông tin qua nhiều thời kỳ lịch sử, chứng cứ pháp lý minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ nói về tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Trung tướng Phạm Văn Dỹ cũng đã phổ biến, truyền đạt, phân tích mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước; thông tin về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của nước ta; đồng thời nêu rõ phương châm, đường lối đấu tranh của Đảng, nhà nước ta đối với chủ quyền biển, đảo.

Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần giúp tập thể cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động nắm bắt những thông tin thời sự mới nhất, qua đó nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí hành động, xác định tốt trách nhiệm chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn cũng như trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nhà báo, mỗi đảng viên.

Trường Hoàng, ảnh: Hoàng Triều