UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn đến Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Việc này nhằm triển khai Chỉ thị 733 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc này.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trên không quy định cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

UBND TP HCM chỉ đạo chấn chỉnh việc yêu cầu sổ hộ khẩu giấy trong giáo dục - Ảnh 1.

Các trường học không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Đồng thời, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân... khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục trong trường hợp đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có liên quan thực hiện nghiêm việc không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Cũng như quán triệt, tuyên truyền tới công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, các giáo viên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có liên quan thực hiện việc này.

"Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục"- chỉ đạo của UBND thành phố nêu rõ.

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị có liên quan tham mưu công bố thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nội bộ, tái cấu trúc quy trình để tổ chức khai thác sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

PHAN ANH