UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị về triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí để xác định mức độ ưu tiên đầu tư đối với các dự án giao thông; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm cơ bản chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai.

UBND TP HCM chỉ đạo khẩn về đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP - Ảnh 1.

TP HCM đẩy nhanh đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP để tăng nguồn thu

UBND TP cũng giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP giai đoạn 2021-2030; kiến nghị Trung ương chấp thuận nhằm tăng nguồn thu hàng năm của TP, phục vụ chi cho đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các khu đất đã có chủ trương sử dụng thanh toán cho hợp đồng BT để xin ý kiến của Ban Chỉ đạo 167 TP.

Còn Sở Tư pháp khẩn trương phối hợp với sở - ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các hợp đồng BT đã ký, pháp lý thực hiện dự án, đánh giá lại khối lượng thực hiện, tiến độ thi công, năng lực nhà đầu tư và các vấn đề liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định liên quan đến Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội, nghiên cứu các cơ chế thu hút vốn, quản lý đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ; chủ động tích cực trao đổi, xin ý kiến các bộ - ngành, Chính phủ đối với các trường khó khăn vượt thẩm quyền, quy định còn bất cập chưa được pháp luật điều chỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng rà soát cơ chế chính sách, các thủ tục về đất đai liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng quy chế phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện tháo gỡ các thủ tục còn vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án đang triển khai đảm bảo chặt chẽ, khoa học đúng quy định tại Nghị quyết số 27/2020.

Phan Anh