Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại quý II năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

Việc đánh giá phân loại sẽ được thực hiện sau khi UBND TP ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4631 ngày 19-10-2018 của UBND TP.  

Trước đó, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 03/2018 về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngay sau đó, UBND TP đã ban hành quyết định 4631 quy định việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. 

Trên cơ sở này, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành đánh giá, phân loại, làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động bắt đầu từ quý II-2018.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ, sau một thời gian thực hiện, từ phản ánh ở cấp cơ sở, đang xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị đã gửi đề xuất về Sở Nội vụ TP để tổng hợp, trình UBND TP hướng sửa đổi.

Chiều 5-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cho biết sáng nay Thường trực UBND TP đã họp và thống nhất thông qua về việc sửa đổi Quyết định số 4631 theo hướng hoàn thiện, khắc phục một số vấn đề còn bất cập mà cấp cơ sở phản ánh.

Dự kiến UBND TP sẽ sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung để việc chi trả thu nhập tăng thêm không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng tâm lý cũng như chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức TP. 

"Việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức vẫn tiến hành bình thường sau khi UBND TP ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức" - ông Lắm nhấn mạnh.

Phan Anh