Sáng nay 28-8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Thiết lập các thỏa thuận hợp tác và tăng cường quan hệ giữa các cơ quan, Bản ghi nhớ hợp tác thể hiện mong muốn của các bên trong hợp tác bảo đảm thực thi cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên, pháp luật quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland là thành viên.

Việt Nam cải cách thủ tục hành chính tiếp cận hơn với chuẩn mực OECD - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward ký kết Bản ghi nhớ

Sự hợp tác này nằm trong khuôn khổ Quỹ thịnh vượng của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland hỗ trợ một số quốc gia, đối tác trong việc tăng cường cải cách và phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo và phát triển toàn diện.

Bản ghi nhớ gồm 7 điều, xác định các nguyên tắc chung, mục tiêu, phạm vi và hình thức hợp tác, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Bộ kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đối với Văn phòng Chính phủ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Bản ghi nhớ này có hiệu lực đến tháng 3-2021 và có thể gia hạn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh, quốc gia có vai trò, vị trí rất quan trọng ở châu Âu và trên thế giới.

Ông bày tỏ vui mừng về việc 2 bên đã đi đến thống nhất để đi đến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 cơ quan là sự thể hiện nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của 2 bên trong triển khai cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Vương quốc Anh là một trong những điển hình thành công trong cải cách về thể chế, cải cách thủ tục. Từ thành công đó, ông Dũng bày tỏ mong muốn Anh giúp Việt Nam trong cả đào tạo và tạo ra những cải cách mang tính đột phá bởi những cải cách hành chính cũng là một dư địa tăng trưởng của Việt Nam.

Với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu quả của bạn bè, trong đó có Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland mà trực tiếp là Bộ Ngoại giao, Bộ kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp và Quỹ thịnh vượng của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong triển khai cải cách thủ tục hành chính và tiếp cận hơn với chuẩn mực OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), đồng thời hiện thực hóa 12 chữ vàng của Chính phủ Việt Nam trong năm 2019, đó là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả và bứt phá", góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước.

Tin-ảnh: Dương Ngọc