Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS năm 2021 tại một số địa phương.

Trên cơ sở trao đổi và thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại địa phương năm 2021 áp dụng tại các địa phương như năm 2020. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

Theo đó, 10 huyện, thị xã, thành phố gồm: huyện Đông Sơn, huyện Hoằng Hoá, TP. Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá); huyện Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, Nam Đàn (Nghệ An), huyện Nghi Xuân, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh); huyện Tiền Hải (Thái Bình), huyện Bố Trạch (Quảng Bình) buộc phải tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2021.

10 huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tuyển chọn lao động EPS - Ảnh 1.

Việc lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn làm ảnh hưởng đến lao động trong nước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý, việc tạm dừng tuyến chọn lao động không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn và người lao động từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng và lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương trong năm 2022 sẽ căn cứ vào tỉ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2021.

Tin-ảnh: G.Nam