Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP HCM, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hải Phòng, Hưng Yên phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4-2021 vào cùng một kỳ chi trả. BHXH các tỉnh, thành nói trên phải chủ động xây dựng biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, BHXH các tỉnh, thành chủ động xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng; thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả.

Để bảo đảm an toàn cho người hưởng, ngoài triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả, ngành bưu điện cần tăng cường thêm nhân viên và bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung đông người.

D.Thu