Tổng cộng 110 đơn vị đã tham gia tuyển dụng, gồm 20 doanh nghiệp tham gia trực tiếp (tuyển dụng 1.057 vị trí) và 90 doanh nghiệp tham gia trực tuyến.

1.560 chỗ làm chờ ứng viên - Ảnh 1.

Các ứng viên tham gia phỏng vấn tại Sàn giao dịch việc làm

Các ngành nghề được rao tuyển nhiều là tài chính, chứng khoán, bất động sản, kế toán, kiểm toán, xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, khách sạn, du lịch, quản trị, văn phòng, lái xe, lao động phổ thông…


Tin-ảnh: N.Hà