Về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2018, LĐLĐ TP đã phối hợp tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn (CĐ), đại diện doanh nghiệp (DN) có 500 lao động trở lên về nội dung và phương pháp điều chỉnh lương tối thiểu; chỉ đạo các CĐ cơ sở chủ động phối hợp với các chủ DN xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu và công khai cho công nhân biết.

1.650 công nhân có nguy cơ không có Tết - Ảnh 1.

Theo báo cáo của các CĐ cấp trên cơ sở, đến nay có 10 DN gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản, di dời… ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động. Trong đó, có 8 DN nợ lương, nợ BHXH; 1 DN có chủ bỏ trốn. LĐLĐ TP đã hướng dẫn xây dựng phương án giải quyết quyền lợi cho người lao động tại các DN đang tiến hành thủ tục giải thể, phá sản; thương lượng với DN chi trả lương, chốt và trả sổ BHXH cho người lao động.

Về chăm lo Tết nguyên đán 2018, từ chỉ đạo của LĐLĐ TP, các cấp CĐ đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, đặc biệt quan tâm đến CNVC-LĐ khó khăn với mức chăm lo thấp nhất 500.000 đồng/suất. Ngoài ra, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" phấn đấu trao tặng 37.000 vé xe cho công nhân khó khăn. Hiện các cấp CĐ đang phối hợp với DN xây dựng phương án thưởng Tết với mức trung bình là 1 tháng lương.

N.Hà