Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam đã có 2 đợt bùng phát dịch Covid-19, trong đó đợt từ ngày 27-4 nghiêm trọng nhất và tác động mạnh tới thị trường lao động và sản xuất kinh doanh.

Dịch Covid-19 còn tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, sử dụng một lượng lớn lao động, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách, nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động trả lương ngừng việc. Mức lương ngừng việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên.

300.000 người lao động bị cách ly y tế sẽ được hỗ trợ  - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian cách ly y tế có thể kéo dài trên 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xem xét, giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về điều kiện hưởng

Điều kiện đối với địa phương (cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), có 2 phương án. Phương án 1: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% dân số trở lên. Phương án 2: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% trở lên.

Điều kiện đối với người lao động: Đang thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19, có giấy tờ hợp pháp liên quan tới việc người lao động phải cách ly y tế ("quyết định cách ly y tế"...).

Thời gian hưởng được tính theo thời gian cách ly y tế (dự kiến 21 ngày), không tính những ngày đã được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

300.000 người lao động bị cách ly y tế sẽ được hỗ trợ  - Ảnh 2.

Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại TP Đà Nẵng

Mức hưởng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 là 5,6 triệu đồng/tháng, do đó mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng/ngày.

Về tổng kinh phí dự kiến, thống kê ban đầu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Trường hợp hỗ trợ 300.000 người lao động trong 21 ngày cách ly (tương ứng với 18 ngày làm việc), số tiền ước tính khoảng 945 tỉ đồng (bằng 7,4% kết dư quỹ ốm đau và thai sản).

A.Khánh ẢNH: BÍCH VÂN