Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc sáng 1-6-2021 về gói hỗ trợ mới cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (gọi tắt là Tổng Liên đoàn) vừa có báo cáo số 2077/TLĐ gửi Văn phòng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung thêm đối tượng người lao động cần được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Kiến nghị Chính phủ bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao hỗ trợ tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 1 tỉ đồng để gửi tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đề nghị hỗ trợ 60.000 lao động bị ngừng việc

Về chính sách hỗ trợ người lao động phải ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách ly y tế từ 14 ngày trở lên tại nơi cách ly tập trung (F1) hoặc tại nhà (F2) hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn đề nghị hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Đối tượng là người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc theo thỏa thuận quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện được hưởng là thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên, tính từ 1-5-2021 đến hết 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu ngừng việc tính từ 1-5-2021 đến hết 31-12-2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi phải ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19

Mức hỗ trợ 1 lần là 1 triệu đồng/người. Thời gian áp dụng từ 1-6-2021 đến 31-12-2021. Dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 60.000 người với kinh phí 60 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Đề nghị miễn đóng bảo hiểm y tế cho 50.000 lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ cho phép người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong những tháng tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mức đóng: Người sử dụng lao động đóng 3% mức lương tối thiểu và miễn đóng bảo hiểm y tế (1,5%) cho người lao động.

Kiến nghị Chính phủ bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại TP HCM

Đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện được hưởng là thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng trở lên, tính từ 1-6-2021 đến hết 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1-6-2021 đến 31-12-2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian miễn đóng tối đa 8 tháng (tính từ tháng 6-2021 đến tháng 1-2022)

Dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 50.000 người, mỗi người miễn đóng 1,5% tiền lương bình quân đóng bảo hiểm y tế là 33,6 tỉ đồng.

Đề nghị duy trì thẻ bảo hiểm y tế cho lao động bị chấm dứt hợp đồng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp người lao động đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều kiện: Người lao động được duy trì thẻ bảo hiểm y tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.

Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ thời điểm đơn vị bị tạm ngừng hoạt động trong khu vực bị phong tỏa hoặc hoạt động trong các lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến thời điểm sau 30 ngày kể từ thời điểm đơn vị được phép hoạt động trở lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian miễn đóng mà vẫn được duy trì thẻ tối đa 8 tháng (tính từ tháng 6-2021 đến tháng 1-2022). Thời gian áp dụng: từ 1-6-2021 đến 31-12-2021.

Ngân sách không phải chi hỗ trợ mà Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ 2 năm trở lên.

- Nguồn kinh phí: Quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo việc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người lao động được duy trì thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Văn Duẩn