Để công tác tổ chức xuất cảnh được thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và Hàn Quốc, Colab đề nghị người lao động (NLĐ) chuẩn bị thật kỹ những giấy tờ liên quan gồm: chứng minh nhân dân (bản gốc và 1 bản photocopy); chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 2 bản hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc; 1 hợp đồng lao động tiêu chuẩn của phía Hàn Quốc; 4 ảnh kích thước 3x4, bút bi, điện thoại smart phone (để giám sát cách ly và học trực tuyến sau khi nhập cảnh). Về chi phí cách ly khi sang đến Hàn Quốc, chủ sử dụng lao động sẽ tạm ứng toàn bộ chi phí cách ly cho NLĐ, khoản chi phí cách ly này được hỗ trợ theo 3 mức: Chủ sử dụng lao động hỗ trợ chi trả toàn bộ 100% chi phí, NLĐ sẽ không phải hoàn trả lại khoản tiền này; chủ sử dụng hỗ trợ 50% chi phí, 50% chi phí còn lại NLĐ sẽ hoàn trả cho chủ sử dụng thông qua việc khấu trừ vào tiền lương trong thời gian tối thiểu 2 tháng; NLĐ sẽ hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền này cho chủ sử dụng lao động thông qua việc khấu trừ vào tiền lương trong thời gian tối thiểu 2 tháng.

Sau khi nhập cảnh, NLĐ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng Hàn Quốc, trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Hàn Quốc và có thể bị trục xuất về nước.

G.Nam