Trải nghiệm tiêu cực của ứng viên khi xin việc không chỉ đơn thuần là "ứng viên bị từ chối" mà còn bao gồm nhiều tình huống khác. Trong đó, sự thiếu minh bạch về lương hoặc bảng mô tả công việc (63%), không nhận được hồi âm về đơn ứng tuyển (59%), trải nghiệm tiêu cực trong buổi phỏng vấn (59%), không nhận được phản hồi của nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn (57%), phản hồi chậm trễ từ nhà tuyển dụng (52%)... đều có tác động tiêu cực đến trải nghiệm xin việc của ứng viên.

56% ứng viên thích làm việc ở công ty đã từng mua sản phẩm - Ảnh 1.

Ứng viên tìm việc tại sàn việc làm do Trung tâm DVVL TP HCM tổ chức

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 56% ứng viên tham gia khảo sát đều có khuynh hướng làm việc cho những công ty mà họ đã chọn mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì vậy, việc thiết lập một chiến lược vững mạnh nhằm bảo đảm ứng viên sẽ có được trải nghiệm tốt trong từng giai đoạn ứng tuyển đóng vai trò rất quan trọng, giúp nhà tuyển dụng vừa thu hút nhân tài vừa nuôi dưỡng các khách hàng hiện tại hoặc tương lai.

B.Đằng