Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong đó, lao động bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ) là 68,9%, lao động phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên là gần 40% và lao động buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất - kinh doanh khoảng 14%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III là 54,6 triệu người (tăng 1,4 triệu người so với quý trước, thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước). Điều này cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu phục hồi song vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái của cùng kỳ năm trước.

Về thu nhập của NLĐ, trong quý III đã cải thiện so với quý trước nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước (thu nhập của lao động nam bình quân 6,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 4,6 triệu đồng/tháng). Tính chung 9 tháng, thu nhập của lao động phi chính thức thấp hơn 1,5 lần mức thu nhập bình quân tháng của lao động chính thức.

68,9% lao động bị giảm thu nhập do Covid-19 - Ảnh 1.

Thu nhập của lao động phi chính thức thấp hơn 1,5 lần so với lao động chính thức. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết kết quả điều tra cho thấy NLĐ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Tổng cục Thống kê kiến nghị tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; tập trung hỗ trợ cho các nhóm lao động (bao gồm lao động phi chính thức và lao động chính thức) trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh; nghiên cứu xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, nhằm giúp họ tìm kiếm việc làm và đóng góp sức lao động trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

M.Chiến