80 thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Theo đó, 80 máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ. Cụ thể, 46 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, gồm: Nồi hơi các loại; nồi gia nhiệt dầu; bồn, thùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng; thang máy các loại; sàn biểu diễn di động. Ngoài ra, còn có 34 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự như các loại thuốc nổ, mạng đường ống dẫn nitơ; xe nâng bom, đạn; thiết bị nhồi nén thuốc nổ; cần trục, xe cẩu ghế dù....

Danh mục trên có thể được sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước. Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nội dung thông tư này tới các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ trên địa bàn.

T.Thảo