BHXH Việt Nam cho biết từ đầu năm 2018 đến nay, toàn ngành đã giải quyết cho hơn 3,3 triệu lượt người, trong đó: 39.641 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 211.800 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.096.410 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tháng 4, cả nước có khoảng 15,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

8.731 người được hỗ trợ học nghề - Ảnh 1.

Theo BHXH Việt Nam, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra phổ biến.

Đối với bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)), chỉ riêng tháng 4, BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành LĐ-TB-XH giải quyết cho 52.662 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN), 3.386 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Trong 4 tháng đầu năm, giải quyết cho 133.730 người hưởng chế độ TCTN, 8.731 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra phổ biến. Tính đến cuối tháng 4, tổng số nợ là trên 10.000 tỉ đồng, chiếm 4,8% so với kế hoạch thu năm 2018 và tăng 0,6% so với tháng 3-2018. Để đảm bảo quyền lợi người lao động, BHXH Việt Nam tiến hành kiểm tra, thanh tra 943 đơn vị sử dụng lao động. Kết quả: cơ quan BHXH phát hiện phát hiện 1.487 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia, với số tiền truy đóng là 6,5 tỉ đồng; xử phạt 67 đơn vị vi phạm với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tin -ảnh: Đ.Viên