Trước lo ngại việc DN sẽ lách luật nhằm giảm mức đóng BHXH khi các quy định mới về trích nộp BHXH có hiệu lực từ 1-1-2018, Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết nếu phát hiện nghi vấn, người lao động (NLĐ) có thể phản ánh trực tiếp đến các cấp Công đoàn (CĐ). Trên cơ sở phản ánh, các cấp CĐ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Giám sát tình trạng doanh nghiệp lách luật để “né” BXHH - Ảnh 1.

Liên quan đến những thắc mắc của NLĐ và DN về các khoản tiền lương đóng BHXH bắt buộc, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) khẳng định: "Tiền lương tính đóng BHXH vẫn là mức lương và phụ cấp lương như năm 2016, 2017 và từ năm 2018 sẽ có thêm các khoản bổ sung khác. Tuy nhiên, những khoản này sẽ phân loại thành 2 nhóm: Khoản cố định và các khoản bổ sung mà doanh nghiệp trả dựa trên đánh giá kết quả công việc. Khoản làm căn cứ đóng BHXH là khoản cố định, những khoản bổ sung dựa trên đánh giá kết quả công việc sẽ không phải đóng BHXH".

Nếu như thang, bảng lương của DN mà cấu phần mức lương chiếm đa số thì việc điều chỉnh căn cứ đóng BHXH từ năm 2018 sẽ không tác động lớn. Còn nếu DN đang xây dựng thang bảng lương mà khoản lương thấp, trong khi các khoản phụ cấp và bổ sung khác cao thì việc điều chỉnh căn cứ đóng BHXH từ năm 2018 sẽ tác động lớn tới chi phí của DN.

Giám sát tình trạng doanh nghiệp lách luật để “né” BXHH - Ảnh 2.

Theo quy định, có 14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ tháng 1-2018, bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của bộ Luật lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; tiền hỗ trợ xăng xe; tiền hỗ trợ điện thoại; tiền hỗ trợ đi lại; tiền hỗ trợ giữ trẻ; tiền hỗ trợ nhà ở; tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ; tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết; tiền hỗ trợ lao động có người thân kết hôn; tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động; tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Tin -ảnh: Đ.Viên