Hiện toàn tỉnh An Giang có 54/119 xã đạt chuẩn NTM, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 1 đơn vị huyện NTM. Song song với chuyển dịch cơ cấu sản xuất và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh còn tổ chức 39 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, TP, thu hút 36 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng.

An Giang: 92.78% lao động ở nông thôn có việc làm - Ảnh 1.

Nông thôn An Giang có nhiều đổi thay rõ rệt từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Các ngành chức năng của tỉnh còn tư vấn giới thiệu việc làm cho 111.483 lượt lao động. Hiện tỉ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đã đạt 92,78%.

Tin-ảnh: T.Nốt