Theo đó, ngoài đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp CĐ cần ưu tiên bố trí cán bộ được đào tạo chuyên ngành làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ); phổ biến mô hình, kinh nghiệm hay trong việc giúp người lao động tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất AT-VSLĐ tại nơi làm việc. Riêng CĐ cơ sở chủ động phối hợp, đôn đốc người sử dụng lao động rà soát các quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm AT-VSLĐ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP Quốc tế Phong Phú luôn được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương tăng cường trao đổi thông tin báo cáo khi có vi phạm pháp luật AT-VSLĐ nghiêm trọng hoặc xảy ra sự cố TNLĐ nghiêm trọng. Báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam phải nói rõ diễn biến, hậu quả, nguyên nhân và tình hình giải quyết, xử lý vi phạm, sự cố TNLĐ của các cơ quan chức năng và vai trò, sự tham gia của CĐ. Ở những nơi xảy ra TNLĐ, cần phối hợp với cơ quan chức năng, phân công cán bộ kịp thời đến và bám sát hiện trường để nắm bắt diễn biến, hậu quả, nguyên nhân, cấp cứu người bị TNLĐ, điều tra, lập biên bản sự cố TNLĐ.

N.Tú