Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 75% NLĐ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ chưa ký hợp đồng bằng văn bản với người sử dụng lao động. Lao động khu vực này có trình độ chuyên môn thấp và thu nhập không ổn định, dễ gặp các cú sốc và rủi ro.

Để giúp NLĐ hội nhập, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng cường thanh tra việc ký kết hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, nhà nước cần hỗ trợ tín dụng ưu đãi, tăng cường chăm sóc sức khỏe NLĐ; đồng thời thúc đẩy đối thoại xã hội, trong đó đề cao vao trò của tổ chức Công đoàn trong việc hỗ trợ công nhân, thương lượng tập thể.

K.Nam