Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, CNVC-LĐ tỉnh đã thực hiện hơn 30.000 đề tài, giải pháp, sáng kiến mang lại nhiều lợi ích ở phạm vi chung trên toàn tỉnh, giúp thu ngân sách tăng, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh, các thủ tục cải cách hành chính được cải thiện đáng kể. Từ những phong trào này, đã có hàng trăm công trình làm lợi hàng ngàn tỉ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã biểu dương những thành quả đạt được của các cấp Công đoàn, đặc biệt là những đoàn viên, CNVC-LĐ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các cấp Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thấm sâu tới nhiều người, thu hút được nhiều cá nhân, tập thể hưởng ứng tham gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam (bên phải), LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đại biểu tại hội nghị Ảnh: HÀ ANH CHIẾN

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên dương 220 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019.

H.Lê