Tại phiên chính thức, Đại hội vinh dự được tiếp đón ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM - Ảnh 1.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Thái Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP,  Phó Chánh Văn phòng TP, trình báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025); nghe ông Trần Đoàn Trung, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (bìa trái), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội cũng nghe tham luận về công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Tổ chức Tài chính vi mô CEP và tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng của Đảng bộ Bộ phận Báo Người Lao Động.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP trong  nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Ông Thuận lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị; chủ động, kiên trì đầu tư các giải pháp để nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị cho đảng viên, tăng cường nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng của đảng viên thông qua sinh hoạt tư tưởng chính trị, thông tin thời sự; học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua các nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng viên, biên tập viên trong việc sử dụng mạng xã hội theo hướng biết phát huy thế mạnh của mạng xã hội để làm công tác thông tin, tuyên truyền những mặt tích cực của xã hội, của Đảng, của Công đoàn (CĐ), chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  "Vấn đề đặt ra hiện nay, chúng ta cần quan tâm khi Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Sau khi các điều khoản về lao động và Công đoàn có hiệu lực, bên cạnh tổ chức CĐ hiện nay, người lao động (NLĐ) được quyền tự nguyện thành lập, gia nhập một hoặc một số tổ chức khác nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình; tổ chức này chỉ có chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Việc ra đời tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, cụ thể là tại doanh nghiệp (DN) sẽ đặt ra cho CĐ đứng trước thách thức về sự cạnh tranh trong thu hút tập hợp, kết nạp đoàn viên, thành lập tổ chức tại cơ sở. Do đó, Đảng bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ về tổ chức CĐ, về những lợi ích mà CĐ mang lại cho NLĐ, từ đó tiếp tục mở rộng phát triển đoàn viên, thành lập CĐ ở cơ sở" – ông Thuận lưu ý.

Sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm: 14 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân  - Chính – Đảng TP lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 6 đại biểu chính thức.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM - Ảnh 4.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (thứ 4 từ trái sang), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính – Đảng TP lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại Hội nghị lần thứ I BCH Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng cùng ngày, bà Trần Thị Diệu Thúy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM. Phó Bí thư là ông Hoàng Thái Cương. BCH Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2020- 2025 cũng bầu Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy LĐLĐ TP gồm 5 đồng chí; bầu ông Trương Hồng Sơn làm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy LĐLĐ TP.

Mục tiêu tổng quát

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ và đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở xây dựng tổ chức Công đoàn Thành phố vững mạnh góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững"

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2025

1. Phấn đấu có trên 95% chi bộ, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

3. 100% đảng viên, đoàn viên và hội viên đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, nghiêm túc giữ vững chế độ sinh hoạt chi bộ ít nhất 12 lần/năm, sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm và sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 lần/năm.

5. Kiểm tra, giám sát đối với 100% cấp ủy chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ đảng ủy cơ quan, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ quan.

6. 100% Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cơ quan, Bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

7. Phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới.

8. Hàng năm, các đoàn thể cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

V.Tùng ẢNH: HOÀNG TRIỀU