Một số tỉnh đạt tỉ lệ bàn giao sổ BHXH cao như: Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Bình. Bên cạnh những thuận lợi, nhất là sự vào cuộc tích cực của các tỉnh, thành phố công tác rà soát, việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân do phần mềm thu, sổ, thẻ mới đi vào sử dụng chưa ổn định; lượng truy cập từ các tỉnh, thành rất lớn đã ảnh hưởng đến tốc độ xử lý thông tin; nội dung ghi trên sổ BHXH còn có chỗ sai sót, thiếu thông tin. Cá biệt, có đơn vị sử dụng lao động thiếu hợp tác hoặc chậm trễ trong phối hợp thực hiện. Có tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện chưa sát sao nên công tác bàn giao sổ chưa được hiệu quả như mong muốn…

Bàn giao 3,1 triệu sổ BHXH cho người lao động - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

BHXH Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát sổ BHXH cho NLĐ; bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH trong phần mềm quản lý; phối hợp với bưu điện tỉnh chỉ đạo BHXH và bưu điện cấp huyện thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ một cách thuận lợi nhất. 

K.Linh