Theo đó, quy trình mới sẽ rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn chung 5 ngày. Riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày. Mặt khác, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện ngay trong ngày, có thay đổi thông tin không quá 3 ngày.

Quy trình cũng hướng dẫn chi tiết về mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng; truy thu đối với một số trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản...


Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với sổ BHXH, quy trình mới sẽ bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng đối với trường hợp người lao động (NLĐ) đề nghị cấp lại sổ do bị hỏng; yêu cầu cấp lại sổ do thay đổi nhân thân chỉ cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh và chứng minh thư/thẻ căn cước/ hộ chiếu (riêng trường hợp là đảng viên cần thêm lý lịch đảng viên).

Đối với đơn vị sử dụng lao động, xác nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh/huyện: bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ trường hợp cấp lại, đổi thẻ phải cấp giấy hẹn cho từng người tham gia, trên giấy hẹn ghi đầy đủ thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT.

Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất - kinh doanh; đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bao gồm lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH cho NLĐ.


Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH xác nhận đến thời điểm đã đóng, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Ngoài ra, NLĐ bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 1-1-2018 sau đó đăng ký tham gia tiếp, phải cung cấp thêm sổ BHXH...

K.An