Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia nghiên cứu từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Hội thảo thảo luận những vấn đề quan trọng trong việc đánh giá xu hướng tăng lương tối thiểu hằng năm, vai trò và ảnh hưởng của các bên liên quan. Bên cạnh đó, hội thảo còn đánh giá sơ bộ khung pháp lý cho lương tối thiểu, đề xuất các phương hướng cải tiến quy chế và thực hiện lương tối thiểu để nâng cao mức sống người lao động, các vấn đề nan giải đặt ra về tiền lương tối thiểu cũng như cách thiết lập lương tối thiểu trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các đại biểu cũng đưa ra một số khuyến nghị cũng như thảo luận hướng tới kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về tiền lương tối thiểu vào năm 2019.

Bàn về thực tiễn thực hiện lương tối thiểu - Ảnh 1.

Lương tối thiểu còn thấp so với nhu cầu sống của người lao động

Tin-ảnh: B.Đằng