Bùi Thị Lan (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi năm nay 43 tuổi, đã đóng BHXH đầy đủ liên tục được 15 năm, giờ chuyển sang công ty khác làm, không đi làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy khoản BHTN có được cộng dồn khi công ty mới đóng tiếp cho tôi không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm quy định: "Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp". Như vậy, thời gian đóng BHTN chưa hưởng của bà sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian tham gia đóng BHTN sau này (tại công ty mới) để làm căn cứ tính hưởng chế độ BHTN khi bà đủ điều kiện theo quy định.